Regulamin

II Festiwalu Piosenki Uziemionej DOMÓWKA 2020

1. ORGANIZATOR:
– Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego, Kielce, ul. Zamkowa 5

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI FESTIWALU:
29-31 maja 2020r. – Profil Facebookowy organizatora
29 maja godz. 21:00 – Przegląd „Moja muza”– piosenki o różnej tematyce czyli „co wam w duszy gra – muzyczna jazda dowolna” + zaproszeni goście
30 maja godz. 21:00 – Przegląd „Wołosate w sieci”– nawiązujący klimatem do legendarnych Przeglądów Piosenki odbywających się w leśnym amfiteatrze na Wołosatem; teraz piosenkę turystyczną można usłyszeć na wielu znakomitych festiwalach w Polsce, ale w internecie festiwal tej muzyki będzie chyba po raz pierwszy... + zaproszeni goście.
31 maja godz. 21:00 – Ogłoszenie wyników, koncert laureatów i zaproszonych gości

3. ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH
1) Festiwal „DOMÓWKA” przeznaczony jest dla wykonawców powyżej 16 roku życia. Do przeglądu będą przyjmowane piosenki, które zostały nagrane specjalnie na to wydarzenie w warunkach domowych bez korzystania z playbacków i pół-playbacków. Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę internetową: https://domowka.smartside.pl/ :
• Wypełnić „Kartę zgłoszenia”
• Załączyć konkursowe video
• Załączyć tekst piosenki do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną
• Załączyć własne zdjęcie
2) Zgłoszenia przyjmowane są od 07.05.2020 od godziny 10:00 do 17.05.2020 r., do godziny 20:00.

4. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY
• Organizatorzy powołują Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przesłanych nagrań video.
• Organizatorzy powołują profesjonalne Jury, które oceni wykonawców pod kątem doboru repertuaru (szczególnie preferowana twórczość własna i premierowa), profesjonalizmu, brzmienia i ogólnego poziomu artystycznego i wyda werdykt.

5. NAGRODY
• Pula nagród dla pierwszych 3 miejsc wybranych przez Jury w każdej kategorii i pierwszych 3 miejsc wybranych przez Publiczność w każdej kategorii:
- nagrody pieniężne o łącznej wartości 2.000 zł (na razie ;-)
- nagrody „niepieniężne”, ale wartościowe:
- pobyty w Bieszczadach z wyżywieniem: „Wilcza Jama” w Smolniku, „Zajazd pod Caryńską” w Ustrzykach Górnych.
- pobyty w Górach Świętokrzyskich z wyżywieniem: „Jodełka” w Świętej Katarzynie, pokoje gościnne Domu Środowisk Twórczych Pałacyk Zielińskiego w Kielcach
- spływ kajakowy po Sanie.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W koncertach konkursowych wystąpią wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani do przeglądu przez Komisję Kwalifikacyjną organizatora.
• Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów video. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane na stronie internetowej organizatora i na profilu Fb.
• Przesłane nagrania mają być dokonane specjalnie na Festiwal DOMÓWKA w warunkach domowych (nie dopuszcza się pół-playbacków i playbacków).
• Czas nagrania nie może przekraczać 4 minut.
• Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacjiprzesanych materiałów podczas trwania Festiwalu, podczas jego promocji i po zakończeniu.
• Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:
– utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,
– rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i internecie, publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp. wyłącznie do celów promocyjnych imprez realizowanych przez Organizatorów.
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. Materiał audiowizualny nagrany podczas koncertów jest wyłączną własnością organizatorów.